Đào Tạo Nghề Trực Tiếp Tại ICFix Cà Mau

Đào Tạo Nghề Trực Tiếp Tại Cà Mau

Tùy theo nhu cầu và trình độ của mỗi người là khác nhau nên tốt nhất các bạn liên hệ trực tiếp để được tư vấn khóa học phù hợp nhất.

Đào Tạo Nghề Trực Tiếp Tại ICFix Cà Mau 1

Cơ Bản

Đào tạo trực tiếp Học 1 tháng Người chưa biết gì
10.000.000
Đào Tạo Nghề Trực Tiếp Tại ICFix Cà Mau 2

Nâng Cao

Đào tạo trực tiếp Học 1,5 tháng Người đã biết nghề
15.000.000
Đào Tạo Nghề Trực Tiếp Tại ICFix Cà Mau 3

Học Ra Nghề

Đào tạo trực tiếp Học 3 tháng Người chưa biết gì
30.000.000

Học Cơ Bản

  • Học điện tử căn bản.
  • Học tháo ráp máy.
  • Học chạy phần mềm iPhone chẩn đoán lỗi.

Học Nâng Cao

  • Chuyên về chi PDA dành cho các bạn đã biết cơ bản và muốn nâng cao tay nghề sàng main cứu dữ liệu.

Học Ra nghề

  • Bao gồm cả phần cơ bản và nâng cao cho tới khi đủ tự tin nhận và làm một máy bất kỳ bị lỗi.

Cảm Nhận Thực Chiến Của Học Viên Đã Và Đang Học Tại Vương Mobile

Đào tạo sửa iPhone cơ bản, nâng cao tại cà mau
Đào tạo sửa iPhone cơ bản, nâng cao tại cà mau
Đào tạo sửa iPhone nâng cao chuyên PDA tại cà mau
Đào tạo sửa iPhone nâng cao chuyên PDA tại cà mau
1
ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.