Giải Pháp Sửa iPhone 6s Lỗi Wifi Ẩn Sai Pass

iPhone 6S lỗi Wifi ẩn vào cài đặt không bật wifi lên được thì lỗi phát sinh do chip wifi hoặc đứt đường trên main 100%. Lỗi này không do phần mềm nên đừng bao giờ Restore tránh mất dử liệu đáng tiếc. Còn nếu muốn Restore để yên tâm thì nhớ backup dử liệu lại.

Tham khảo thêm :

  1. iPhone 6S lỗi sóng Wifi yếu.

Giải Pháp Sửa iPhone 6s Lỗi Wifi Ẩn Sai Pass:

Sửa iPhone 6s Lỗi Wifi Ẩn Sai Pass
Sửa iPhone 6s Lỗi Wifi Ẩn Sai Pass

Leave a Reply