Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

Giải Pháp Sửa iPhone 8 Lỗi Chuông Dưới

update

Hướng Dẫn Sửa iPhone 8 Lỗi Chuông Dưới :

iPhone 8 Lỗi Chuông Dưới
iPhone 8 Lỗi Chuông Dưới

Step : iPhone 8 mất chuông dưới.

  • Đo rà 4 đỉnh socket nếu mất thì gở IC U4900 ra đo thông mạch và câu lại.
  • Nếu bình thường thì thay thế thử U4900.

iPhone 8 Lỗi Chuông Dưới
iPhone 8 Lỗi Chuông Dưới

Step : iPhone 8 mất chuông thay IC không khắc phục.

  • Đo các tụ ô cam nếu chạm thì thay thế, không nên bỏ hết.
  • Cuộn dây trong M5500 rất ít khi lỗi.

Leave a Reply