Giải Pháp Sửa iPhone 8 Lỗi Chuông Dưới

Giải Pháp Sửa iPhone 8 Lỗi Chuông Dưới

update

Hướng Dẫn Sửa iPhone 8 Lỗi Chuông Dưới :

iPhone 8 Lỗi Chuông Dưới
iPhone 8 Lỗi Chuông Dưới

Step : iPhone 8 mất chuông dưới.

  • Đo rà 4 đỉnh socket nếu mất thì gở IC U4900 ra đo thông mạch và câu lại.
  • Nếu bình thường thì thay thế thử U4900.

iPhone 8 Lỗi Chuông Dưới
iPhone 8 Lỗi Chuông Dưới

Step : iPhone 8 mất chuông thay IC không khắc phục.

  • Đo các tụ ô cam nếu chạm thì thay thế, không nên bỏ hết.
  • Cuộn dây trong M5500 rất ít khi lỗi.
21

Chưa có bình luận

Bình luận

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.

#HashTag