Giải Pháp Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Camera Sau

Mô Tả Lỗi:

  • iPhone 8 Plus Camera sau hoàn toàn không chụp được.
  • iPhone 8 Plus Camera sau bị đen nhưng bật 2x thì được.
  • iPhone 8 Plus Camera sau chụp được nhưng không bật qua 2x được.

Lưu ý lỗi camera sau có thể kèm theo Face ID không hoạt động chỉ cần sửa Camera là Face ID sẽ tự trở lại bình thường.

Nguyên Nhân Gây Ra Lỗi:

  • Lỗi cơ bản nhất là do một trong hai camera hoặc cả cụm camera lỗi.
  • Lỗi do các đường data, do IC cấp áp camera. Máy va đập thì đứt đường, máy vào nước thì cháy áp.

Giải Pháp Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Camera Sau:

Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Camera Sau
Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Camera Sau

Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Camera Sau do iPhone 8 Plus sử dụng hai camera sẽ tiếp xúc qua hai socket riêng biệt, có một vài đường áp chung khi lỗi áp này sẽ gây cả hai camera lỗi. Còn các đường riêng thì lỗi đường nào sẽ gây một camera đó không chụp được.

Kinh Nghiệm Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Camera Sau
Kinh Nghiệm Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Camera Sau
Kinh Nghiệm Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Camera Sau
Kinh Nghiệm Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Camera Sau
Kinh Nghiệm Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Camera Sau Do Đứt Mạch
Kinh Nghiệm Sửa iPhone 8 Plus Lỗi Camera Sau Do Đứt Mạch

One Response

  1. stmobile

Leave a Reply