iPad Mini 1 camera trước chụp không được

iPad mini 1 camera trước chụp không được chuyển qua camera sau thì chụp bình thường. Cụm camera trước iPad Mini 1 nằm rời riêng biệt và cũng hay bị hư nên thay thế đầu tiên.

Cách để nhận biết iPad mini 1 camera trước chụp không được.

  1. Nhấn vào biểu tượng camera của iPhone camera sau hoạt động tốt. Chuyển qua cam trước thì chỉ xuất hiện màn hình đen.
  2. Đã thay dây camera trước nhưng vẩn không khắc phục.

Hướng dẫn sửa iPad mini 1 camera trước chụp không được :

iPad mini 1 camera trước chụp không được
iPad mini 1 camera trước chụp không được
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPad mini 1 camera trước chụp không được.