Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

iPad Mini 1 lỗi chuông bên trái không nghe

iPad Mini 1 lỗi chuông bên trái không nghe trong khi chuông bên phải vẫn nghe bình thường. iPad Mini 1 có hai chuông sử dụng 2 mạch khuyếch đại khác nhau nên lỗi chỉ lỗi một bên ít khi nào lỗi cả hai bên.

Các cách xác định iPad Mini 1 lỗi chuông bên trái không nghe do Main :

  1. Đã thay thử cụm chuông test không được.
  2. Thay luôn dây cáp xạc vẫn vậy. Lưu ý dây cáp xạc iPad Mini 1 phải hàn vào main.

Hướng dẫn sửa iPad Mini 1 lỗi chuông bên trái không nghe :

 iPad Mini 1 lỗi chuông bên trái không nghe
iPad Mini 1 lỗi chuông bên trái không nghe
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPad Mini 1 lỗi chuông bên trái không nghe.