iPhone 4 đang xài sụp nguồn

iPhone 4 đang xài sụp nguồn là một lỗi đặc trưng muôn thưở của các dòng iPhone. Bạn sẽ thấy lỗi này xuất hiện từ iPhone 5 cho tới iPhone X XS max mà không thể nào tránh khỏi. Còn trong thời hạn bảo hành máy rất ít khi xuất hiện lỗi nhưng tầm một năm rưởi vòng đời là bắt đầu.

Ở iPhone 4 các bạn có thể nhấn đồng thời nút home và nút nguồn giử một hồi lâu có thể máy sẽ lên lại. Nếu không lên thì có thể đã chạm hoặc mất nguồn các trường hợp khác.

Tham khảo thêm:

iPhone 4 đang xài sụp nguồn cách sửa như sau :

iPhone 4 đang xài sụp nguồn
iPhone 4 đang xài sụp nguồn chạm Vbatt
  • Step1: Đo ngay tại chân pin. Nếu chạm thì gọi là chạm áp Vbatt
  • Step2: Dò nóng theo các phương pháp học được trên ICFix để tìm ra tụ hoặc IC chạm và cách ly thay thế

Hình ảnh được giử nguyên vẹn từ huyền thoại ICFix.Solutions

Add Comment