iPhone 5 lỗi liệt nút nguồn

iPhone 5 lỗi liệt nút nguồn là lỗi đặc trưng do nút nguồn bị hư là nhiều rất ít khi lỗi trên main. Việc thay dây nút nguồn iPhone 5 được cho là một thảm họa. Phải tháo toàn bộ máy ra mới thay thế được.

Cách để nhận biết iPhone 5 lỗi liệt nút nguồn do Main :

  1. Đã thay dây test thử mà vẩn không được.
  2. Bấm nút nguồn không có tác dụng. Tháo main ra lấy nhíp kẹp vào nếu không có tác dụng là lỗi main.

iPhone 5 lỗi liệt nút nguồn cách sửa như sau :

iPhone 5 lỗi liệt nút nguồn
iPhone 5 lỗi liệt nút nguồn
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 5 lỗi liệt nút nguồn.