iPhone 5c lỗi sai ngày giờ

iPhone 5c lỗi sai ngày giờ mặc dù đã bật định vị. Bật wifi và chỉnh ngày giờ tự cập nhật.

Các cách nhận biết iPhone 5C lỗi sai ngày giờ do Main :

  1. Vào cài đặt chỉnh ngày giờ tự động hoặc chỉnh bằng tay nhưng cứ bị sai giờ hoài.

iPhone 5C lỗi sai ngày giờ cách sửa như sau :

iPhone 5c lỗi sai ngày giờ
iPhone 5c lỗi sai ngày giờ
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 5C lỗi sai ngày giờ.