iPhone 5S đang xài mất nguồn chạm VCC Main

iPhone 5S đang xài mất nguồn là một lỗi đặc trưng muôn thưở của các dòng iPhone. Bạn sẽ thấy lỗi này xuất hiện từ iPhone 5 cho tới iPhone X XS max mà không thể nào tránh khỏi. Còn trong thời hạn bảo hành máy rất ít khi xuất hiện lỗi nhưng tầm một năm rưởi vòng đời là bắt đầu phát sinh lặt vặt các lỗi.

Các cách để nhận biết iPhone 5S đang xài mất nguồn do main :

  1. Đang sử dụng bình thường sụp tối đen màn hình.
  2. Bấm đồng thời nút home + nút nguồn mà vẩn không lên.
  3. Cắm xạc cắm máy tính vẩn không lên.

iPhone 5S đang xài mất nguồn chạm VCC Main cách sửa như sau :

iPhone 5S đang xài mất nguồn chạm VCC Main
iPhone 5S đang xài mất nguồn chạm VCC Main
  • Step: Xem các bước trên hình để sửa iPhone 5S đang xài mất nguồn.