Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

Khẩu Quyết Sửa iPhone Lỗi Do Vào Nước

 Khẩu Quyết Sửa iPhone Lỗi Do Vào Nước
Khẩu Quyết Sửa iPhone Lỗi Do Vào Nước

*** Lưu ý iPhone 6S và 6S Plus cách sửa và board mạch tương đối giống nhau chỉ khác 6S có 1 IC đèn còn 6S Plus có 2 IC đèn do màn hình to hơn.

Leave a Reply