Khẩu Quyết Sửa iPhone Lỗi Do Vào Nước

 Khẩu Quyết Sửa iPhone Lỗi Do Vào Nước
Khẩu Quyết Sửa iPhone Lỗi Do Vào Nước

*** Lưu ý iPhone 6S và 6S Plus cách sửa và board mạch tương đối giống nhau chỉ khác 6S có 1 IC đèn còn 6S Plus có 2 IC đèn do màn hình to hơn.

Leave a Reply