Kỹ Năng PDA, Sang Main, iCloud Phần Cứng

Từng bước, Từng Skill, Từng mảnh ghép và hướng dẫn cách tạo ra một bức tranh hoàn thiện.

Lession Image Template

CPU A8 iPhone 6 6P

Tập đục, dọn keo, đổ chân, đóng CPU A8 và các IC liên quan tới sang main icloud phần cứng

Lession Image Template

CPU A9 iPhone 6S 6sP

Tập đục, dọn keo, đổ chân, đóng CPU A9 và các IC liên quan tới sang main icloud phần cứng

Lession Image Template

CPU A10 iPhone 7 7P

Tập đục, dọn keo, đổ chân, đóng CPU A10 và các IC liên quan tới sang main icloud phần cứng

Lession Image Template

CPU A11 iPhone 8 8P

Tập đục, dọn keo, đổ chân, đóng CPU A11 và các IC liên quan tới sang main icloud phần cứng

Lession Image Template

CPU A11 iPhone X

Tập đục, dọn keo, đổ chân, đóng CPU A11 và các IC liên quan tới sang main trên, main dưới icloud phần cứng

Lession Image Template

CPU A12 iPhone Xs XsMax

Tập đục, dọn keo, đổ chân, đóng CPU A12 và các IC liên quan tới sang main trên, main dưới icloud phần cứng

Các video hoàn thiện.

Bạn muốn kỹ năng được như các CLip dưới này chỉ cần siêng năng luyện tập các bài bên trên.

Kỹ Năng Đục và Dọn Keo CPU A11

Kỹ Năng Đổ Chân CPU A11

Kỹ Năng Đục HDD X Xs XsM

Kỹ Năng Sàng Main Dưới X An Toàn

Kỹ Năng Hàn Camera Face ID