Lỗi Không Active do Main

Bảng giá tham khảo cho từng Model iPhone. Các bạn có thể Call để được báo giá chính xác cho từng khu vực hoặc Tham khảo các thủ thuật tự sửa chữa trong các đường link bên dưới.

iPhone Lỗi Không Active 13

iPhone 6

Sửa Lấy Liền 1 Tháng Linh Kiện Zin
600.000
iPhone Lỗi Không Active 14

iPhone 6 Plus

Sửa Lấy Liền 1 Tháng Linh Kiện Zin
600.000
iPhone Lỗi Không Active 13

iPhone 6S

Sửa Lấy Liền 1 Tháng Linh Kiện Zin
800.000
iPhone Lỗi Không Active 14

iPhone 6S Plus

Sửa Lấy Liền 1 Tháng Linh Kiện Zin
800.000
iPhone Lỗi Không Active 13

iPhone 7

Sửa Lấy Liền 1 Tháng Linh Kiện Zin
800.000
iPhone Lỗi Không Active 14

iPhone 7 Plus

Sửa Lấy Liền 1 Tháng Linh Kiện Zin
1.200.000
iPhone Lỗi Không Active 13

iPhone 8

Sửa Lấy Liền 1 Tháng Linh Kiện Zin
1.200.000
iPhone Lỗi Không Active 14

iPhone 8 Plus

Sửa Lấy Liền 1 Tháng Linh Kiện Zin
1.400.000
iPhone Lỗi Không Active 21

iPhone X

Sửa Một Ngày 1 Tháng Linh Kiện Zin
1.800.000
iPhone Lỗi Không Active 21

iPhone XR

Sửa Một Ngày 1 Tháng Linh Kiện Zin
1.800.000
iPhone Lỗi Không Active 21

iPhone Xs

Sửa Một Ngày 1 Tháng Linh Kiện Zin
2.500.000
iPhone Lỗi Không Active 24

iPhone Xs Max

Sửa Một Ngày 1 Tháng Linh Kiện Zin
3.000.000