M2800 tập hợp các cuộn dây khuyếch đại áp iPhone 7

M2800 tập hợp các cuộn dây khuyếch đại áp iPhone 7.

Các lỗi do IC M2800 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main. Đục ra hay chạm.
  2. Mất đèn, không xạc, không lên màn hình.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn M2800 tập hợp các cuộn dây khuyếch đại áp iPhone 7 :

M2800 tập hợp các cuộn dây khuyếch đại áp iPhone 7
M2800 tập hợp các cuộn dây khuyếch đại áp iPhone 7

Leave a Reply