M2800 tập hợp các cuộn dây khuyếch đại áp iPhone 7

M2800 tập hợp các cuộn dây khuyếch đại áp iPhone 7.

Các lỗi do IC M2800 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main. Đục ra hay chạm.
  2. Mất đèn, không xạc, không lên màn hình.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn M2800 tập hợp các cuộn dây khuyếch đại áp iPhone 7 :

M2800 tập hợp các cuộn dây khuyếch đại áp iPhone 7
M2800 tập hợp các cuộn dây khuyếch đại áp iPhone 7
13

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.