Bảng giá tham khảo cho từng Model iPhone. Các bạn có thể Call để được báo giá chính xác cho từng khu vực hoặc Tham khảo các thủ thuật tự sửa chữa trong các đường link bên dưới.

Sửa iPhone Mất Nguồn Do Mainboard 13

iPhone 6

Sửa Lấy Liền 1 Tháng Linh Kiện Zin
400.000
Sửa iPhone Mất Nguồn Do Mainboard 14

iPhone 6 Plus

Sửa Lấy Liền 1 Tháng Linh Kiện Zin
400.000
Sửa iPhone Mất Nguồn Do Mainboard 13

iPhone 6S

Sửa Lấy Liền 1 Tháng Linh Kiện Zin
600.000
Sửa iPhone Mất Nguồn Do Mainboard 14

iPhone 6S Plus

Sửa Lấy Liền 1 Tháng Linh Kiện Zin
600.000
Sửa iPhone Mất Nguồn Do Mainboard 13

iPhone 7

Sửa Lấy Liền 1 Tháng Linh Kiện Zin
800.000
Sửa iPhone Mất Nguồn Do Mainboard 14

iPhone 7 Plus

Sửa Lấy Liền 1 Tháng Linh Kiện Zin
800.000
Sửa iPhone Mất Nguồn Do Mainboard 13

iPhone 8

Sửa Lấy Liền 1 Tháng Linh Kiện Zin
800.000
Sửa iPhone Mất Nguồn Do Mainboard 14

iPhone 8 Plus

Sửa Lấy Liền 1 Tháng Linh Kiện Zin
800.000
Sửa iPhone Mất Nguồn Do Mainboard 21

iPhone X

Sửa Lấy Liền 1 Tháng Linh Kiện Zin
1.200.000
Sửa iPhone Mất Nguồn Do Mainboard 21

iPhone XR

Sửa Lấy Liền 1 Tháng Linh Kiện Zin
1.200.000
Sửa iPhone Mất Nguồn Do Mainboard 23

iPhone Xs

Sửa Lấy Liền 1 Tháng Linh Kiện Zin
1.200.000
Sửa iPhone Mất Nguồn Do Mainboard 24

iPhone Xs Max

Sửa Lấy Liền 1 Tháng Linh Kiện Zin
1.200.000