2 Bước Sửa iPhone 6 Lỗi Loa Trong

Bài 5 này là 2 Bước Sửa iPhone 6 Lỗi Loa Trong. Nâng cấp hơn so với 4 bài trước ở chổ là lúc này chúng ta sẽ thao tác vào IC. Vẫn như cũ các bạn sẽ được biết cách xác định loa trên nằm ở đâu có mấy chân và từ đó suy ra tới socket gắn dây loa. Chân nào trên socket quản lý loa. Và chân nào đang lỗi từ đó suy vào mạch tới IC.

Mô Tả Lỗi:

  • Khi thực hiện cuộc gọi nói chuyện bên kia nghe nhưng người ta nói mình không nghe gì. Chuyển qua loa ngoài thì nghe bình thường.
  • Loa trên không nghe mà bật qua loa ngoài vẩn không nghe thì thuộc về lỗi khác không phải lỗi này.

Sơ Đồ Mạch 2 Bước Sửa iPhone 6 Lỗi Loa Trong:

Sơ Đồ Mạch Loa Trên iPhone 6
Sơ Đồ Mạch Loa Trên iPhone 6

Bước 1: Xác định chân điều khiển loa là chân nào trên socket.

  • Ở hình trên ta thấy trên socket J1111 có chân số một và chân số ba là chân đưa ra cái loa. Và chân đó do IC audio code U0900 quản lý và IC audio code có rất nhiều đường từ các IC khác đưa qua như IC nguồn cấp nguồn và CPU cấp các tín hiệu âm thanh khác nhau.
  • Chúng ta sẽ kiểm tra lần lượt từ ngoài vào theo thứ tự sau: kiểm tra loa – kiểm tra socket – kiểm tra các cuộn dây từ socket qua audio code – kiểm tra các diot và tụ trên đường – kiểm tra audio code – kiểm tra các đường áp và đường tín hiệu điều khiển audio code.

Sơ Đồ Socket J1111 iPhone 6

2 Bước Sửa iPhone 6 Lỗi Loa Trong
2 Bước Sửa iPhone 6 Lỗi Loa Trong

Bước 2: Ở bước một chúng ta đã biết lược đồ sửa chữa đường loa trên cho iPhone 6 rồi, các bạn xem tiếp sơ đồ thứ hai, trên socket J1111 có rất nhiều đường và mỗi đường sẽ quản lý các chức năng khác nhau. Ở đây chúng ta chỉ quan tâm tới đường loa từ Audio code U0900 ra.

Nhìn trên hình thì từ audio code U0900 ra rất nhiều đường, ngoài hai đường loa chúng ta đã biết thì nó còn có các đường Micro dùng để thu âm tín hiệu khi quay camera trước hoặc gọi điện video call có mở camera trước.

Còn thêm hai đường nữa là HAC nó là hai đường hổ trợ cho người già khiếm thính nghe được rỏ hơn nên nếu lỗi thì một người bình thường cũng không cảm thấy gì khác biệt. Nên chúng ta không quan tâm.

Bắt đầu các bước kiểm tra. Đo tổng trở trên socket J1111 chân số 1 và chân số 3

Mất trở : Thì đo tại hai đầu cuộn dây trên đường đi nếu cả hai đầu mất trở thì mất vào IC phải gở IC ra đo. Đo hai đầu cuộn dây một đầu có trở một đầu mất trở thì khả năng cuộn dây đó lỗi, thay thế hoặc câu tắt lại.

Chạm hoặc sai trở so với main mẩu : Cứ câu tắt cuộn dây đường bị sai, gở các diot và tụ nối mass trên đường, vẩn sai thì thay audio code.

Còn trở và đúng trị số khi so với main mẩu: Thì thay thế Audio code, kiểm tra các đường áp và đường điều khiển cho Audio code.

Video Hướng Dẫn Xem Sơ Đồ 2 Bước Sửa iPhone 6 Lỗi Loa Trong:

Leave a Reply