Tầng3: Tập tháo IC chân bụng không có đổ keo

Tập skill này để tháo IC chân bụng còn gọi là IC BGA không có keo.

Tập tháo IC chân bụng không có đổ keo
Tập tháo IC chân bụng không có đổ keo

Bí kíp này được chuyển thể nguyên văn từ huyền thoại ICFix.Solutions

Bất hủ với thời gian từ khai sinh lập nghệ cho tới ngày hôm nay bí kíp này vẩn không thay đổi cho những ai chập chững bước vào nghề.

  • Chi phí thiết bị luyện tập Clip dưới đây nằm trong đầu tư Tầng1 và Tầng2. Nếu thấy hay các vị có thể mua thiết bị của ICFix bên dưới Clip để ủng hộ Blog phát triển. Chân thành cảm ơn.