Tên và Chức Năng Linh Kiện iPhone 6S Plus

Bài này giúp chúng ta biết được Linh Kiện iPhone 6S Plus tên gì và làm chức năng gì. Xem rồi nhớ khi gặp thực tế sẽ cũng cố thêm sau này chỉ cần nhìn mặt IC là biết được nó làm nhiệm vụ gì.

iPhone 6S Plus và iPhone 6S là giống nhau về linh kiện, chỉ khác nhau ở vị trí trên main. Xem mã IC trùng là có thể thay thế qua lại lẩn nhau được. Tham khảo linh kiện iPhone 6S

Tên và Chức Năng Linh Kiện iPhone 6S Plus

Mặt Trên

Linh Kiện iPhone 6S Plus Mặt Trên
Linh Kiện iPhone 6S Plus Mặt Trên

Mặt Dưới

Kinh Nghiệm Sửa iPhone X Mất Nguồn Linh Kiện iPhone 6S Plus Mặt Dưới
Linh Kiện iPhone 6S Plus Mặt Dưới

iPhone 6S chỉ có một IC đèn, iPhone 6S Plus màn hình to hơn nên sử dụng hai ic đèn, vậy ic đèn nào là ic đèn chính. Các bạn qua bên bên 6S xem IC đèn 6S là Uxxx thì bên này đúng tên nó là IC đèn chính.

2 Comments

  1. 16/02/2021
  2. 12/05/2021

Leave a Reply