U1602 IC đèn Flash iPhone 6

U1602 IC đèn Flash iPhone 6 nhiệm vụ quản lý đèn Flash khi chụp camera hoặc khi bật đèn Pin.

Các lỗi do IC U1602 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất đèn Flash, chạm data có thể gây lỗi không chụp camera được

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U1602 IC đèn Flash iPhone 6 :

U1602 IC đèn Flash iPhone 6
U1602 IC đèn Flash iPhone 6

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.