Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

U2300 IC sạc iPhone 6S

U2300 ICsạc iPhone 6S.

Các lỗi do IC U2300 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp Vbatt – VCC Main.
  2. Lỗi gây xạc lâu vào, xạc không vào pin.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U2300 IC sạc iPhone 6S :

U2300 IC sạc iPhone 6S
U2300 IC sạc iPhone 6S

Leave a Reply