U2300 IC sạc iPhone 6S

U2300 ICsạc iPhone 6S.

Các lỗi do IC U2300 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp Vbatt – VCC Main.
  2. Lỗi gây xạc lâu vào, xạc không vào pin.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U2300 IC sạc iPhone 6S :

U2300 IC sạc iPhone 6S
U2300 IC sạc iPhone 6S

Leave a Reply