Pháp13: 6300 mất nguồn do chạm áp thứ cấp

Một vài kiến thức khi bắt đầu sửa máy mất nguồn.

Pháp13: 6300 mất nguồn do chạm áp thứ cấp 2

Bí kíp này được chuyển thể nguyên văn từ huyền thoại ICFix.Solutions

Bất hủ với thời gian từ khai sinh lập nghệ cho tới ngày hôm nay Tâm pháp võ học này vẩn không thay đổi cho những ai chập chững bước vào nghề.

Thiết bị điện tử mất nguồn sẽ có 3 kiểu để phân biệt:

  1. 6300 mất nguồn do chạm áp thứ cấp. Khi bỏ pin vào bấm nút nguồn lúc này IC nguồn nhận lệnh xuất áp ra. Một trong các áp do IC nguồn xuất ra cấp cho các IC bị chạm gọi là chạm áp thứ cấp.

Xem video bên dưới dể phân biệt chạm áp sơ cấp và chạm áp thứ cấp ở thiết bị mất nguồn.

Leave a Reply