MiiT Solutions

Các bài nhấn vào không có hình là do chưa kịp soạn. Ad vẫn cố gắng soạn hàng ngày.

Hôm nay update bài cả hai camera không chụp được.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.

#HashTag