Đào Tạo Nghề Trực Tiếp Tại ICFix Vũng Tàu

Đào Tạo Nghề Trực Tiếp

Tùy theo nhu cầu và trình độ của mỗi người là khác nhau nên tốt nhất các bạn liên hệ trực tiếp để được tư vấn khóa học phù hợp nhất.

Đào Tạo Nghề Trực Tiếp Tại ICFix Vũng Tàu 1

Cơ Bản

Đào tạo trực tiếp Học 1 tháng Người chưa biết gì
10.000.000
Đào Tạo Nghề Trực Tiếp Tại ICFix Vũng Tàu 2

Nâng Cao

Đào tạo trực tiếp Học 1,5 tháng Người chưa biết gì
15.000.000
Đào Tạo Nghề Trực Tiếp Tại ICFix Vũng Tàu 3

Học Ra Nghề

Đào tạo trực tiếp Học 3 tháng Người chưa biết gì
30.000.000

Học Cơ Bản

  • Học điện tử căn bản.
  • Học tháo ráp máy.
  • Học sử dụng các công cụ hổ trợ.
  • Học chạy phần mềm iPhone chẩn đoán lỗi.

Học Nâng Cao

  • Chuyên về chi PDA dành cho các bạn đã biết cơ bản và muốn nâng cao tay nghề sàng main cứu dữ liệu.

Học Ra nghề

  • Bao gồm cả phần cơ bản và nâng cao cho tới khi đủ tự tin nhận và làm một máy bất kỳ bị lỗi.
2
ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.