Tìm Hiểu Tụ Điện, Điện Trở, Cuộn Dây, Diot, IC cơ bản

Usb Black v1 v2 v3

Điện Tử Căn Bản

Kiến thức nhập môn về điện tử cho người mới bắt đầu. Link google drive

Lession Image Template

Điện Trở Trong Mạch iPhone

Tìm hiểu về điện trở, ký hiệu, thông số và nguyên lý hoạt động trong iPhone.

Lession Image Template

Tụ Điện Trong Mạch iPhone

Tìm hiểu về tụ điện, ký hiệu, thông số và nguyên lý hoạt động trong iPhone.

Lession Image Template

Diode Trong Mạch iPhone

Tìm hiểu về đi ốt, ký hiệu, thông số và nguyên lý hoạt động trong iPhone.

Lession Image Template

Cuộn Dây Trong Mạch iPhone

Tìm hiểu về Cuộn Dây, ký hiệu, thông số và nguyên lý hoạt động trong iPhone.

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.