Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

Giải Pháp Sang Main Đóng Cặp iPhone 7 7 Plus

Sang Main Đóng Cặp iPhone 7 7 Plus Quallcom
Sang Main Đóng Cặp iPhone 7 7 Plus Quallcom
Sang Main Đóng Cặp iPhone 7 7 Plus inTel
Sang Main Đóng Cặp iPhone 7 7 Plus inTel

Các video clip hướng dẩn từng bước cập nhật bên dưới

Đục và Dọn Keo CPU A10

Đục và Dọn Keo Baseband

Đục và Dọn Keo Ổ Cứng

Leave a Reply