Giải Pháp Sửa iPhone 6 Nhận Sai Model

Khẩu Quyết Sửa Sửa iPhone Nhận Sai Model
Khẩu Quyết Sửa Sửa iPhone Nhận Sai Model

Mô Tả Lỗi:

  • Máy ở tình trạng mất nguồn không lên gì. Khi cắm vào máy tính phần mềm iTunes nhận ra iPhone hoặc một Model khác không phải đúng là iPhone 6 như một máy bình thường.

Nguyên Nhân Gây Ra Lỗi:

  • Máy va đập rơi rớt đa phần là đứt thẳng từ chân CPU ra các trở. Làm máy nhận lệnh bị sai.
  • Máy vào nước đa phần một bên đầu trở nhận áp 1v8 bị cháy. Thay trở là sẽ khắc phục.
  • Máy xanh sạch đẹp mà tự dưng bị thì lỗi thẳng bên trong CPU không thể khắc phục.

Cách khắc phục :

  • Như đã trình bày ở nguyên nhân gây ra lỗi. Tùy theo trường hợp mà sẽ chẫn đoán và sửa chữa sau khi đã quan sát và đo đạc kỹ lưỡng.

Leave a Reply