Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

Giải Pháp Sửa iPhone 6 Plus Chạm VDD Main

iPhone 6 Plus Chạm VCC Main
iPhone 6 Plus Chạm VCC Main

Leave a Reply