Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

Giải Pháp Sửa iPhone 6 Plus Mất Âm Thanh Cuộc Gọi

iPhone 6 Plus chỉ khi thực hiện cuộc gọi mới mất âm thanh. Còn lại ghi âm và nghe gọi ứng dụng OTT như Zalo, Facetime bình thường thì gọi là mất âm thanh cuộc gọi.

Các cách xác định iPhone 6 Plus gọi điện mất âm thanh:

  1. Vào ghi âm phát ra loa nghe bình thường.
  2. Gọi Facetime vẩn bình thường.

Giải Pháp Sửa iPhone 6 Plus Mất Âm Thanh Cuộc Gọi:

iPhone 6 Plus Mất Âm Thanh Cuộc Gọi
iPhone 6 Plus Mất Âm Thanh Cuộc Gọi

Leave a Reply