Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

Giải Pháp Sửa iPhone 6s Plus Chạm VDD Main

iPhone 6S Plus Chạm VCC Main
iPhone 6S Plus Chạm VCC Main
iPhone 6S Plus Chạm VCC Main
iPhone 6S Plus Chạm VCC Main

Leave a Reply