Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

Giải Pháp Sửa iPhone 6s Plus Lỗi Bluetooth

iPhone 6S Plus lỗi Bluetooth bật không được thường không phải do lỗi IC mà do lỗi đứt đường trên main vào IC rất khó khắc phục.

Các cách xác định iPhone 6S Plus lỗi Bluetooth :

  1. Wifi vẩn bật được nhưng Bluetooth không bật được.

Giải Pháp Sửa iPhone 6S Plus lỗi Bluetooth :

iPhone 6S Plus lỗi Bluetooth
iPhone 6S Plus lỗi Bluetooth

iPhone 6S Plus lỗi đóng ic wifi vào là ngủ đông

iPhone 6S Plus lỗi đóng ic wifi vào là ngủ đông
iPhone 6S Plus lỗi đóng ic wifi vào là ngủ đông
Giải Pháp Sửa iPhone 6S Plus Ngủ Sâu
Giải Pháp Sửa iPhone 6S Plus Ngủ Sâu

Leave a Reply