Giải Pháp Sửa iPhone 6s Plus Lỗi Bluetooth

Giải Pháp Sửa iPhone 6s Plus Lỗi Bluetooth

iPhone 6S Plus lỗi Bluetooth bật không được thường không phải do lỗi IC mà do lỗi đứt đường trên main vào IC rất khó khắc phục.

Các cách xác định iPhone 6S Plus lỗi Bluetooth :

  1. Wifi vẩn bật được nhưng Bluetooth không bật được.

Giải Pháp Sửa iPhone 6S Plus lỗi Bluetooth :

iPhone 6S Plus lỗi Bluetooth
iPhone 6S Plus lỗi Bluetooth

iPhone 6S Plus lỗi đóng ic wifi vào là ngủ đông

iPhone 6S Plus lỗi đóng ic wifi vào là ngủ đông
iPhone 6S Plus lỗi đóng ic wifi vào là ngủ đông
Giải Pháp Sửa iPhone 6S Plus Ngủ Sâu
Giải Pháp Sửa iPhone 6S Plus Ngủ Sâu
11

Chưa có bình luận

Bình luận

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.

#HashTag