Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

Giải Pháp Sửa iPhone 7 Plus Mất Âm Thanh, Ẩn Loa Khi Nghe Gọi

Sửa iPhone 7 Plus Mất Âm Thanh, Ẩn Loa Khi Nghe Gọi
Sửa iPhone 7 Plus Mất Âm Thanh, Ẩn Loa Khi Nghe Gọi

Kinh Nghiệm Sửa iPhone 7 Plus Mất Âm Thanh

Kinh Nghiệm Sửa iPhone 7 Plus Mất Âm Thanh
Kinh Nghiệm Sửa iPhone 7 Plus Mất Âm Thanh
iPhone 7 Plus Nghe Gọi Ẩn Loa Ngoài Mất Âm Thanh
iPhone 7 Plus Nghe Gọi Ẩn Loa Ngoài Mất Âm Thanh

iPhone 7 Plus đóng audio vào là treo táo, tháo ra lại lên ok mất âm thanh

iPhone 7 Plus đóng audio vào là treo táo, tháo ra lại lên ok mất âm thanh
iPhone 7 Plus đóng audio vào là treo táo, tháo ra lại lên ok mất âm thanh

One Response

  1. 05/12/2020

Leave a Reply