Giải Pháp Sửa iPhone 8 Lỗi Camera Sau

Giải Pháp Sửa iPhone 8 Lỗi Camera Sau

updating

Hướng Dẫn Sửa iPhone 8 Lỗi Camera Sau Không Chụp Được :

iPhone 8 Lỗi Camera Sau Không Chụp Được
iPhone 8 Lỗi Camera Sau Không Chụp Được

Step : Đo rà trên các đỉnh socket được đánh dấu.

  • Nếu có trở nhưng không giống trị số khi đo với main mẩu thì thay thế U3700 là IC cấp áp Camera.
  • Nếu chạm thì cách ly bỏ các tụ ô tím trên đường bị chạm.
  • Nếu mất trở thì tháo IC U3700 ra đo thông mạch và câu lại đường bị đứt.
11

Chưa có bình luận

Bình luận

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.

#HashTag