Giải Pháp Sửa iPhone 8 Lỗi Camera Sau

updating

Hướng Dẫn Sửa iPhone 8 Lỗi Camera Sau Không Chụp Được :

iPhone 8 Lỗi Camera Sau Không Chụp Được
iPhone 8 Lỗi Camera Sau Không Chụp Được

Step : Đo rà trên các đỉnh socket được đánh dấu.

  • Nếu có trở nhưng không giống trị số khi đo với main mẩu thì thay thế U3700 là IC cấp áp Camera.
  • Nếu chạm thì cách ly bỏ các tụ ô tím trên đường bị chạm.
  • Nếu mất trở thì tháo IC U3700 ra đo thông mạch và câu lại đường bị đứt.

Leave a Reply