Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

Giải Pháp Sửa iPhone 8 Lỗi Camera Sau

updating

Hướng Dẫn Sửa iPhone 8 Lỗi Camera Sau Không Chụp Được :

iPhone 8 Lỗi Camera Sau Không Chụp Được
iPhone 8 Lỗi Camera Sau Không Chụp Được

Step : Đo rà trên các đỉnh socket được đánh dấu.

  • Nếu có trở nhưng không giống trị số khi đo với main mẩu thì thay thế U3700 là IC cấp áp Camera.
  • Nếu chạm thì cách ly bỏ các tụ ô tím trên đường bị chạm.
  • Nếu mất trở thì tháo IC U3700 ra đo thông mạch và câu lại đường bị đứt.

Leave a Reply