5 Cách Sửa iPhone Xs Mất Nguồn

iPhone Xs Mất Nguồn do va đập vật lý, do rớt nước hoặc đang sử dụng tự dưng mất nguồn. Sạc qua đêm sáng bật không lên gì. Tùy vào nguyên nhân mà dẫn tới các trường hợp mất nguồn khác nhau. Cách sửa đa phần là giống nhau ở tất cả model cùng một trường hợp. Bạn có thể xem thêm các model khác để tự tổng hợp kinh nghiệm riêng cho mình.

Khẩu Quyết Sửa iPhone Xs Mất Nguồn
Khẩu Quyết Sửa iPhone Xs Mất Nguồn

Các trường hợp vào nước thì trực tiếp cầm main xem nước vào đâu xử lý đó. Các trường hợp va chạm rơi rớt thì chắc chắn đứt chân IC hoặc đứt main. Không có giải pháp cố định cho các trường hợp đó.

iPhone Xs mất nguồn thường là rơi vào 5 trường hợp bên dưới. Xác định máy mất nguồn do trường hợp nào thì xử lý theo hướng đó.

iPhone Xs Mất Nguồn Do Chạm Vbatt

Khi vừa cấp nguồn vào kim dòng vút lên cao hoặc sụp nguồn luôn thì là chạm áp Vbatt hoặc Vdd Main. Xác định chính xác bằng cách đo tại chân Pin đánh dấu trên hình nếu chạm thì gọi là cham áp Vbatt.

iPhone Xs Mất Nguồn Do Chạm Vbatt
iPhone Xs Mất Nguồn Do Chạm Vbatt

Cách sửa: Tháo bỏ các tụ ô tím trên đường Vbatt cho tới khi hết chạm. Cách ly IC sạc ô đỏ nếu hết thì thay thế. Do Vbatt chỉ đi qua có vài tụ nên dể nhưng đa phần chạm là chạm Vdd Main rất ít trường hợp dể như này.

iPhone Xs Mất Nguồn Do Chạm Vdd Main

Cấp nguồn vào kim dòng vút lên cao cho tới sụp áp. Đo tại chân Pin không thấy chạm thì đo tại chân Vbatt tại điểm đánh dấu đỏ ngay socket màn hình. Nếu chạm gọi là chạm áp Vdd Main.

iPhone Xs Mất Nguồn Do Chạm Áp Thứ Cấp

Cấp nguồn vào dòng bình thường khi bấm nút nguồn kim dòng vút lên cao rồi treo tại đó hoặc sụp về gọi là chạm áp thứ cấp.

iPhone Xs Mất Nguồn Do Chạm Áp Thứ Cấp
iPhone Xs Mất Nguồn Do Chạm Áp Thứ Cấp

Cách sửa: Đo từng điểm áp được đánh dấu trên hình. Phát hiện ra điểm nào chạm thì dùng zxw dò theo áp đó rồi cách ly các IC và tụ sử dụng áp cho tới khi hết chạm.

iPhone Xs Mất Nguồn Do Nguyên Nhân Khác

One Response

  1. Shahzebhussain883

Leave a Reply