Giải Pháp Sửa iPhone Xs Max Kẹp Nguồn Treo 013mA

iPhone Xs Max mất nguồn, kẹp dòng tự lên treo 0.13A, bấm nút nguồn không tác dụng. Nếu treo dòng mà bấm vẩn lên nguồn thì là lỗi hao Pin dòng sơ cấp Vbatt hoặc Vdd Main.

Pan này chủ yếu  do chạm sau khi đã xử lí chạm bị  hoặc lên ok sài một thời gian bị mất nguồn.

Vbatt chuyển qua Vdd main khi vào IC Sạc
Vbatt chuyển qua Vdd main khi vào IC Sạc

Nguồn điện từ chân pin (VBAT) qua ic U3300 “IC Sạc” được tích hợp FET bên trong. Sau khi qua FET sẽ đỗi tên thành VDD Main, hai nguồn này về cơ bản là một. Vbat để chỉ nguồn trực tiếp từ bộ nguồn .VDD là  nguồn cấp cho mạch điện ,không đc nối trực tiếp mà đã qua mạch xử lí như lọc ,bảo vệ … khi chạm Vdd Main U3300 trở thành siêu tải tiêu thụ cho tới khi nguồn Pin cạn kiệt tránh phù và nổ Pin.

Sơ đồ chuyển mạch Vbatt - Vcc Main
Sơ đồ chuyển mạch Vbatt – Vcc Main

Theo hình trên các bạn thấy VBAT được nối với U3300. Giả sử các linh kiện trong mạch như tụ C1 C2 hoặc ic nguồn chạm = 0 ôm lúc này VDD tương đương nối mass FET giả sử có nội trở 0.1 ôm

theo công thức I=U/R  ta có I= 4V/0.1 Ôm= 40A  tức U3300 sẽ phải  chịu 40A rơi trên nó trước khi mạch bảo vệ trong Pin ngắt gây phát nhiệt hoặc cháy ic.

Do vậy khi gặp pan này các bạn chỉ cần thay U3300 là ok 99%.

Leave a Reply