iPad Air 2 lỗi xạc

iPad Air 2 lỗi xạc khi cắm xạc không báo gì hoặc cắm xạc máy vẩn báo nhưng rất lâu vào Pin. Có trường hợp càng xạc càng tụt Pin. Cắm cáp máy tính khó nhận hoặc chỉ nhận một mặt cáp.

Các cách xác định iPad Air 2 lỗi xạc do Main.

  1. Đã thây dây cáp xạc bên trong máy nhưng không được.

Hướng dẫn sửa iPad Air 2 lỗi xạc :

iPad Air 2 lỗi xạc
iPad Air 2 lỗi xạc
  • Step: Làm theo các bước trình bày trên hình để sửa iPad Air 2 lỗi xạc.