iPhone 5C liệt cảm ứng màn hình

iPhone 5C liệt cảm ứng màn hình vuốt không được hoàn toàn hoặc đang vuốt bị rớt tại một vài điểm. Cảm ứng lâu lâu tự nhảy ứng dụng mặc dù không có chạm tay vào.

Các cách xác định iPhone 5C liệt cảm ứng màn hình do main :

  1. Đã thay màn hình khác test. Cảm ứng và màn hình là một khối nên phải thay cả cụm.

iPhone 5C liệt cảm ứng màn hình cách sửa như sau :

iPhone 5C liệt cảm ứng màn hình
iPhone 5C liệt cảm ứng màn hình
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 5C liệt cảm ứng màn hình.