Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

Mở iCloud iPad Mini 2

Chỉ nên Mở iCloud iPad Mini 2 bằng phần cứng. Phần mềm mua code sever chỉ khả thi ở iPhone đời cao do giá mở bằng phần mềm sẽ ngang với giá mua iPad xài rồi cùng thời điểm.

iPad Mini 2 có 2 Phiên bản :

  1. Phiên bản Wifi.
  2. Phiên bản 3g + Wifi.

Mở iCloud iPad Mini 2 phiên bản wifi cần phải mua thông tin Serials + Wifi + Bluetooth của một máy không có tài khoản icloud và nạp vào để Active. Thông tin này nằm trong ô cứng nên phải đục ổ cứng ra để nạp. Đổi lung tung sẽ bị không Active được

Mở iCloud iPad mini 2 phiên bản 3G thì phải chuyển máy về bản wifi và làm như ở trên.

Sau khi mở iCloud tất cả sẽ về phiên bản wifi. Nếu máy có 3G sẽ mất tính năng đó và trở thành bản Wifi.

Cách Mở iCloud iPad Mini 2

Bypass iCloud iPad mini 2 Wifi
Bypass iCloud iPad mini 2 Wifi

  • Step2: Đục ổ cứng ra. Nạp serials + wifi + bluetooth address mới mua vào. Restore lại và Active là xong.

 Bypass iCloud iPad mini 2 Wifi only
Bypass iCloud iPad mini 2 Wifi only

  • Bản Wifi only chỉ cần đục ổ cứng ra và nạp serials + wifi + bluetooth address mới mua vào. Restore và active là xong không cần thay IC Wifi như các bản đời cao chuẩn ổ cứng PCIE

Leave a Reply