Mở iCloud iPad Mini 2

Chỉ nên Mở iCloud iPad Mini 2 bằng phần cứng. Phần mềm mua code sever chỉ khả thi ở iPhone đời cao do giá mở bằng phần mềm sẽ ngang với giá mua iPad xài rồi cùng thời điểm.

iPad Mini 2 có 2 Phiên bản :

  1. Phiên bản Wifi.
  2. Phiên bản 3g + Wifi.

Mở iCloud iPad Mini 2 phiên bản wifi cần phải mua thông tin Serials + Wifi + Bluetooth của một máy không có tài khoản icloud và nạp vào để Active. Thông tin này nằm trong ô cứng nên phải đục ổ cứng ra để nạp. Đổi lung tung sẽ bị không Active được

Mở iCloud iPad mini 2 phiên bản 3G thì phải chuyển máy về bản wifi và làm như ở trên.

Sau khi mở iCloud tất cả sẽ về phiên bản wifi. Nếu máy có 3G sẽ mất tính năng đó và trở thành bản Wifi.

Cách Mở iCloud iPad Mini 2

[sociallocker id=”19750″]

Bypass iCloud iPad mini 2 Wifi
Bypass iCloud iPad mini 2 3G to Wifi
  • Step1: Câu tắt lại R1205 ô xanh vào tháo bỏ R1204 ô tím. là máy sẽ về DFU và nhận ra ipad mini bản wifi. Restore lại là lên nguồn nhưng chưa active được.

[/sociallocker]

Bypass iCloud iPad mini 2 Wifi
Bypass iCloud iPad mini 2 Wifi
  • Step2: Đục ổ cứng ra. Nạp serials + wifi + bluetooth address mới mua vào. Restore lại và Active là xong.
 Bypass iCloud iPad mini 2 Wifi only
Bypass iCloud iPad mini 2 Wifi only
  • Bản Wifi only chỉ cần đục ổ cứng ra và nạp serials + wifi + bluetooth address mới mua vào. Restore và active là xong không cần thay IC Wifi như các bản đời cao chuẩn ổ cứng PCIE

Leave a Reply