Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

Mở khóa iCloud iPad mini 3

Đây là giải pháp mở iCloud iPad Mini 3 bằng phần cứng. Phần mềm mua code sever chỉ khả thi ở iPhone đời cao do giá mở bằng phần mềm sẽ ngang với giá mua iPad xài rồi cùng thời điểm.

iPad có 2 Phiên bản :

  1. Phiên bản Wifi.
  2. Phiên bản 3g + Wifi.

Sau khi mở iCloud tất cả sẽ về phiên bản wifi. Nếu máy có 3G sẽ mất tính năng đó.

Hướng dẫn Mở khóa iCloud iPad mini 3 bằng phần cứng:

Mở khóa iCloud iPad mini 3 2
  • Step1: Câu tắt lại R1205 ô xanh vào tháo bỏ R1204 ô tím. là máy sẽ về DFU và nhận ra ipad mini bản wifi. Restore lại là lên nguồn nhưng chưa active được.
Bypass iCloud iPad mini 3 3G to Wifi
Bypass iCloud iPad mini 3 3G to Wifi
  • Step2: Đục ổ cứng ra. Nạp serials + wifi + bluetooth address mới mua vào. Restore lại và Active là xong.
 Bypass iCloud iPad mini 3 Wifi only
Bypass iCloud iPad mini 3 Wifi only
  • Bản Wifi only chỉ cần đục ổ cứng ra và nạp serials + wifi + bluetooth address mới mua vào. Restore và active là xong.