Mở khóa iCloud iPad mini 3

Đây là giải pháp mở iCloud iPad Mini 3 bằng phần cứng. Phần mềm mua code sever chỉ khả thi ở iPhone đời cao do giá mở bằng phần mềm sẽ ngang với giá mua iPad xài rồi cùng thời điểm.

iPad có 2 Phiên bản :

  1. Phiên bản Wifi.
  2. Phiên bản 3g + Wifi.

Sau khi mở iCloud tất cả sẽ về phiên bản wifi. Nếu máy có 3G sẽ mất tính năng đó.

Hướng dẫn Mở khóa iCloud iPad mini 3 bằng phần cứng:

Mở khóa iCloud iPad mini 3 2
  • Step1: Câu tắt lại R1205 ô xanh vào tháo bỏ R1204 ô tím. là máy sẽ về DFU và nhận ra ipad mini bản wifi. Restore lại là lên nguồn nhưng chưa active được.
Bypass iCloud iPad mini 3 3G to Wifi
Bypass iCloud iPad mini 3 3G to Wifi
  • Step2: Đục ổ cứng ra. Nạp serials + wifi + bluetooth address mới mua vào. Restore lại và Active là xong.
 Bypass iCloud iPad mini 3 Wifi only
Bypass iCloud iPad mini 3 Wifi only
  • Bản Wifi only chỉ cần đục ổ cứng ra và nạp serials + wifi + bluetooth address mới mua vào. Restore và active là xong.