Mở khóa iCloud iPad Pro 12.9 Gen 2

Đây là giải pháp mở iCloud iPad Pro 12.9 Gen 2 bằng phần cứng. Phần mềm mua code sever chỉ khả thi ở iPhone đời cao do giá mở bằng phần mềm sẽ ngang với giá mua iPad xài rồi cùng thời điểm.

iPad có 2 Phiên bản :

  1. Phiên bản Wifi.
  2. Phiên bản 3g + Wifi.

Sau khi mở iCloud tất cả sẽ về phiên bản wifi. Nếu máy có 3G sẽ mất tính năng đó và giá để mở bản 3G sẽ cao hơn vì phải thay thế thêm IC Wifi.

Vượt iCloud iPad pro 12.9 v2 bản 3g thành bản wifi
Vượt iCloud iPad pro 12.9 v2 bản 3g thành bản wifi
  • Step1: Tháo bỏ điện trở nhận diện trong ô xanh. Lúc này iPad sẽ rơi vào trạng thái khôi phục (DFU). Cần cắm cáp máy tính và kết nối iTunes để Restore. Nên Restore trước khi thực hiện Step 2 để biết lỗi do đâu nếu phát sinh
Bypass iCloud iPad Pro 12 9 v2 3G to Wifi
Bypass iCloud iPad Pro 12 9 v2 3G to Wifi
  • Step2: Đục bỏ Wifi bản 3G và thay vào Wifi của bản Wifi để Active Wifi. Nên đục Wifi trước rồi vào cài đặt/giới thiệu để xem nhận địa chỉ wifi chưa trước khi đục ổ cứng
Bypass iCloud iPad Pro 12 9 v2 3G to Wifi
Bypass iCloud iPad Pro 12 9 v2 3G to Wifi
  • Step3: Đục ổ cứng ra. Nạp serials + wifi + bluetooth address mới mua vào. Sau đó nhớ Unbuiding Wifi để máy nhận wifi mới. Restore lại và Active là xong.
  • Note: Tất cả các máy sử dụng ổ cứng chuẩn PCIE khi thay Wifi đều phải đục ổ cứng ra unbuilding
Bypass iCloud iPad Pro 12 9 v2 Wifi only
Bypass iCloud iPad Pro 12 9 v2 Wifi only
  • Bản Wifi only chỉ cần đục ổ cứng ra và nạp serials + wifi + bluetooth address mới mua vào. Restore và active là xong không cần thay IC Wifi