Pháp2: Sửa 6300 lỗi chuông loa ngoài.

Sửa 6300 lỗi chuông loa ngoài để hiểu hơn về các sử dụng đồng hồ đo VOM. Hiểu hơn về cách đo tổng trở.

Sửa 6300 lỗi chuông loa ngoài
Sửa 6300 lỗi chuông loa ngoài

Bí kíp này được chuyển thể nguyên văn từ huyền thoại ICFix.Solutions

Bất hủ với thời gian từ khai sinh lập nghệ cho tới ngày hôm nay Tâm pháp võ học này vẩn không thay đổi cho những ai chập chững bước vào nghề.

Sửa 6300 lỗi chuông rất đơn giản vì chỉ có 2 đường tiếp xúc ra chuông. Bài này các bạn chỉ cần xem đi xem lại để hiểu và biết cách sử dụng đồng hồ VOM là được không cần thiết phải mua máy về thực tập nữa.