Sửa iPhone 11 Mất Sóng Mất Vi Trình Modem

iPhone 11 Mất Sóng Mất Vi Trình Modem do va chạm, do vào nước hoặc máy đang sử dụng tự nhiên bị. Biểu hiện là mất sóng đầu tiên sau đó vào trong cài đặt xem sẽ thấy mất vi trình modem.

Các máy lỗi acti đa phần là do máy mất sóng nhưng không biết cứ nghĩ lỗi phần mềm mà restore máy lại là bị.

Sửa iPhone 11 Mất Sóng Mất Vi Trình Modem

Kinh Nghiệm

Ở máy va đập thường là do bong chân các viền rìa ngoài mất kết nối giửa hai main. Hở chân IC hoặc bong các cuộn dây to boost dòng áp.

Sửa iPhone 11 Mất Sóng Mất Vi Trình Modem
Sửa iPhone 11 Mất Sóng Mất Vi Trình Modem

Leave a Reply