Sửa iPhone 6 Lỗi Nút Gạt Rung

iPhone 6 Lỗi Nút Gạt Rung không tác dụng hoặc thỉnh thoảng máy tự động chuyển qua lại chế độ Chuông – Im lặng.

Lưu ý dây rung của iPhone 6 và 6 Plus lỗi rất nhiều nên tốt nhất là ở máy tự chuyển qua lại giửa hai chế độ bạn nên cách ly dây. Nếu hết thì thay dây.

  • Tham khảo nơi mua và hướng dẫn thay dây gạt rung – volume iphone 6.

Sửa iPhone 6 Lỗi Nút Gạt Rung

Khẩu Quyết

Khẩu Quyết Sửa iPhone 6 Lỗi Nút Gạt Rung
Khẩu Quyết Sửa iPhone 6 Lỗi Nút Gạt Rung

Cách Sửa

iPhone 6 Lỗi Lên, Xuống, Gạt Rung
iPhone 6 Lỗi Lên, Xuống, Gạt Rung

Leave a Reply