Sửa iPhone 6 Lỗi Nút Home

iPhone 6 Lỗi Nút Home, bấm không ăn, home nhạy hoặc không bấm mà cũng tự ăn nút home. Bạn phải xác định nút home iphone 6 đang rơi vào trường hợp nào để suy luận ra cách sửa hợp lý. Trường hợp mà bị nhạy hoặc bị chạm nút home không bấm cũng tự ăn thì đa phần là lỗi trên nút home hoặc dây dẩn kết nối nút home với main ( parts ).

  • Hướng Dẫn Kiểm Tra Và Thay Thế Dây Home Dây Flex Cable.

Bạn đã biết cách test home và dây thì có thể bỏ qua hướng dẫn ở trên và tiếp tục xem bên dưới

Sửa iPhone 6 Lỗi Nút Home

Khẩu Quyết

Khẩu Quyết Sửa iPhone 6 Lỗi Nút Home Vật Lý
Khẩu Quyết Sửa iPhone 6 Lỗi Nút Home Vật Lý

Sơ Đồ

Từ một sơ đồ lớn bạn sẽ thấy Socket J2118 có rất nhiều chân, mỗi chân là mỗi đường điều khiển khác nhau dành cho các tính năng khác nhau. Ở đây do chỉ bị lỗi một nút home nên chúng ta chỉ quan tâm socket nào quản lý nút home. Chân nào trên socket là chân nút home.

Sơ Đồ Sửa iPhone 6 Lỗi Nút Home Vật Lý
Sơ Đồ Sửa iPhone 6 Lỗi Nút Home Vật Lý

Dựa vào sơ đồ rút gọn bạn thấy chân số 3 trên socket J2118 chính là chân quản lý nút home vật lý của iPhone 6. Từ chân đó sẽ đi qua trở R2160 rồi vào CPU0201 và IC nguồn U1202. Trên đường đi có ngang qua tụ C và diot Dz mắc vào mass. ngoài ra còn có trở R0313 kéo áp cho đường home bằng cách treo lên 1v8.

Cách Sửa

iPhone 6 Lỗi Nút Home Vật Lý
iPhone 6 Lỗi Nút Home Vật Lý

Dựa theo các bước hướng dẫn ở hình trên để sửa iPhone 6 Lỗi Nút Home do main board

Câu Nút Home

Nếu như xác định được lỗi do nút home. Lưu ý ở trường hợp này là vân tay vẫn còn hoạt động. Chỉ có nút home vật lý lỗi thì câu theo hình bên dưới.

Trường hợp mất vân tay, mất luôn cả nút home thì thay cả cụm hoặc ép cáp lại.

Câu nút home iPhone 6 lỗi không bấm được
Câu nút home iPhone 6 lỗi không bấm được

Độ Mạch

Đây là trường hợp hi hửu mà mạch quản lý home bên trong CPU bị lỗi. Nên cần phải độ mạch để tạm vượt qua. Lưu ý có thể được hoặc không được ở trường hợp này chứ không chắc 100%

Home lỗi do CPU
Home lỗi do CPU

Học Ngược

Dựa vào hình ảnh thực tế rất nhiều lỗi bên dưới. Chúng ta sẽ phân tích ngược vào từ quan sát các linh kiện còn thiếu. Khi thiếu linh kiện đó thì chức năng nào sẽ mất. Kết hợp với tool dò mạch ZXW sẽ mau cho kết quả khi học online.

Kinh Nghiệm Sửa iPhone 6 Lỗi Nút Home Vật Lý
Kinh Nghiệm Sửa iPhone 6 Lỗi Nút Home Vật Lý

Leave a Reply