Sửa iPhone 7 Lỗi Active Do Mất Vi Trình Modem

Sửa iPhone 7 Lỗi Active bạn phải phân biệt được do nguyên nhân gì. Trong kỹ thuật sửa chữa lỗi active của iPhone sẽ giống nhau cho tất cả các iPhone.

4 Trường Hợp iPhone 7 Lỗi Active

  1. Lỗi Active do mất vi trình modem còn gọi là mất imei.
  2. Lỗi Active do chip NFC không hoạt động.
  3. Lỗi Active do sai thông tin ổ cứng.
  4. Lỗi Active do bị Apple Locked.

Do Mất Vi Trình

Sơ Đồ Điện Áp

Sơ Đồ Điện Áp Baseband iPhone 7 Chip Quallcom
Sơ Đồ Điện Áp Baseband iPhone 7 Chip Quallcom

Cách Sửa

iPhone 7 Lỗi Active Do iMei
iPhone 7 Lỗi Active Do iMei

Kinh Nghiệm

Kinh nghiệm các bước Sửa iPhone 7 Lỗi Active Do iMei Anh Em Chia Sẻ Trong Group MiiT Solutions.

Kinh Nghiệm Sửa iPhone 7 Lỗi Active Do iMei
Kinh Nghiệm Sửa iPhone 7 Lỗi Active Do iMei
 Kinh Nghiệm Sửa iPhone 7 chip inTel Lỗi Active Do iMei
Kinh Nghiệm Sửa iPhone 7 chip inTel Lỗi Active Do iMei
Thay Nguồn vài ngày mất imei lại
Thay Nguồn vài ngày mất imei lại

Do Lỗi NFC

Sơ Đồ

Sơ Đồ Chip NFC iPhone 7
Sơ Đồ Chip NFC iPhone 7

Cách Sửa

Sửa iPhone 7 Lỗi Active Do Mất Vi Trình Modem 2

Leave a Reply