Sửa iPhone 8 Kén Sạc Báo Lỗi Phụ Kiện

iPhone 8 Kén Sạc hay báo lỗi phụ kiện khi cắm sạc. Có máy biểu hiện là sạc lô, sạc linh kiện lại sạc ok nhưng gắn sạc zin là báo lỗi. Đôi lúc cắm sạc nhưng không báo gì cũng là lỗi này. Lưu ý lỗi này nó khác với các lỗi như sạc nhận nhưng không vào pin, lâu vào. Càng sạc càng tụt pin.

U6300 là IC quản lý USB sạc cáp iphone 8. Mã IC 1612A1 sử dụng chung với iPhone X và iPhone 8 Plus

Sửa iPhone 8 Kén Sạc Báo Lỗi Phụ Kiện

Cách sửa

Sửa iPhone 8 Kén Sạc Báo Lỗi Phụ Kiện
Sửa iPhone 8 Kén Sạc Báo Lỗi Phụ Kiện

Leave a Reply