Sửa iPhone 8 Lỗi Sóng

iPhone 8 Lỗi Sóng có nhiều tình trạng, sóng yếu, sóng mất hoàn toàn. Và Smartphone hiện tại được tích hợp nhiều băng tần sóng. Sóng 2G, 3G, 4G và tương lai là 5G. Có những máy chỉ mất một băng tần sóng nào đó. Ví Dụ:

iPhone 8 sóng 2G 3G hoạt động bình thường nhưng khi chuyển qua 4G thì mất sóng hoặc tự động chuyển về 3G lại.

Cách Sửa iPhone 8 Lỗi Sóng

Khẩu Quyết

Khẩu Quyết Sửa iPhone 8 Lỗi Sóng
Khẩu Quyết Sửa iPhone 8 Lỗi Sóng

Có Sóng Rồi Mất Sóng Lặp Đi Lặp Lại

iPhone 8 lên sóng rồi lại mất lặp đi lặp lại khoản 3 giây một lần, khi chưa bỏ sim thì cứ báo no sim rồi insert sim card liên tục.

iPhone 8 có sóng rồi lại mất sóng lặp đi lặp lại
iPhone 8 có sóng rồi lại mất sóng lặp đi lặp lại

iPhone 8 và iPhone 8 Plus cách sửa sóng tương đối là giống nhau. Bạn có thể xem thêm bên iPhone 8 Plus với nhiều kinh nghiệm hơn rồi tổng hợp lại kiến thức cho riêng bản thân mình. Xem thêm iPhone 8 Plus mất sóng

Tổng Trở Phần Sóng.

Tổng Trở Công Suất, Trung Tần iPhone 8
Tổng Trở Công Suất, Trung Tần iPhone 8

Leave a Reply