Sửa iPhone Xs Nhập Mật Khẩu Treo Tắt Máy

FAILURE PHENOMENON: BIỂU HIỆN LỖI

  1. iPhone Xs đang sử dụng nhưng một ngày nào đó tự nhiên bật lên vừa nhập Pass thì máy treo đơ. Có máy thì tự tắt nguồn khởi động lại.
  2. Khi bị tình trạng như trên đa số sẽ nghĩ lỗi phần mềm ( cũng có xác suất lỗi mềm ). Restore lại máy rồi bị tình trạng không Active được.

MAINTENANCE PROCESS: QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ THỰC HIỆN.

Lỗi này thường gặp phải ở các máy có dấu hiệu va đập. Main Xs bao gồm hai mảnh main ghép lại nên sẽ thường bị đứt đường từ main trên qua main dưới. Và Chip NFC nằm ở main dưới kết nối với CPU nằm ở main trên.

Trên main iPhone Xs IC NFC gọi là U_NFC_E và nó có mã là NXP 100VB27 có thể sử dụng chung với XR/Xs/XsMax. Lưu ý khi thay IC này thì phải chạy lại phần mềm máy mới hoạt động ổn định.

Sửa iPhone Xs Nhập Mật Khẩu Treo Tắt Máy

  • Giải pháp là tách main ra quan sát, nặng thì sẽ thấy đứt hẳn các chân viền. Nhẹ thì đứt ngầm ( lại khó chịu hơn nặng ). Câu và tạo lại chân rồi đóng lại đa số là done.
Sửa iPhone Xs Nhập Mật Khẩu Treo Tắt Máy
Sửa iPhone Xs Nhập Mật Khẩu Treo Tắt Máy

Sửa iPhone Xs Nhập Mật Khẩu Tắt Máy Khởi Động Lại

iPhone Xs nhập mật khẩu tắt máy khởi động lại
iPhone Xs nhập mật khẩu tắt máy khởi động lại

Leave a Reply