Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

Pháp7: Sửa nokia 6300 lỗi camera biết đo nóng là gì

Sửa nokia 6300 lỗi camera để biết cách đo nóng đường áp cấp cho một chức năng nào đó.

 Sửa nokia 6300 lỗi camera
Sửa nokia 6300 lỗi camera

Bí kíp này được chuyển thể nguyên văn từ huyền thoại ICFix.Solutions

Bất hủ với thời gian từ khai sinh lập nghệ cho tới ngày hôm nay Tâm pháp võ học này vẩn không thay đổi cho những ai chập chững bước vào nghề.

Sửa nokia 6300 lỗi camera đo tổng trở thì đầy đủ nhưng vẩn không chụp được. Biết thêm cách đo nóng các đường áp cấp cho camera hoạt động.

Leave a Reply