Tên và Chức Năng Linh Kiện iPhone 6 Plus

Linh Kiện iPhone 6 Plus gồm những gì, tên IC , tên socket và các chức năng của từng IC từng socket sẽ được trình bày trong các bức ảnh bên dưới.

iPhone 6 và iPhone 6 Plus sẽ được dùng làm tài liệu cơ bản sửa iPhone tại ICFix $ MiiT. Các model sau này cũng tương tự nhau nên chỉ cần nắm được các cách sửa cơ bản từ iPhone 6 – iPhone 6 Plus là có thể phát triển nghề.

Tên và Chức Năng Linh Kiện iPhone 6 Plus

Mặt Trên

Linh Kiện iPhone 6 Plus Mặt Trên
Linh Kiện iPhone 6 Plus Mặt Trên

Mặt Dưới

Linh Kiện iPhone 6 Plus Mặt Dưới
Linh Kiện iPhone 6 Plus Mặt Dưới

One Response

  1. anhhieu231196

Leave a Reply