Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

Tên và Chức Năng Linh Kiện iPhone 6 Plus

Linh Kiện iPhone 6 Plus gồm những gì, tên IC , tên socket và các chức năng của từng IC từng socket sẽ được trình bày trong các bức ảnh bên dưới.

iPhone 6 và iPhone 6 Plus sẽ được dùng làm tài liệu cơ bản sửa iPhone tại ICFix $ MiiT. Các model sau này cũng tương tự nhau nên chỉ cần nắm được các cách sửa cơ bản từ iPhone 6 – iPhone 6 Plus là có thể phát triển nghề.

Tên và Chức Năng Linh Kiện iPhone 6 Plus

Mặt Trên

Linh Kiện iPhone 6 Plus Mặt Trên
Linh Kiện iPhone 6 Plus Mặt Trên

Mặt Dưới

Linh Kiện iPhone 6 Plus Mặt Dưới
Linh Kiện iPhone 6 Plus Mặt Dưới

Leave a Reply