Tạm thời mình bận nên chưa làm nội dung mới cho web nửa. nên ko nhận tạo acc mới các bạn có thể tham gia 2 group hoàn toàn miển phí trên face book là

ICFix Team Chợ : chuyên mua bán trao đổi lừa đảo v..v.. thượng vàng hạ cám

ICFix Team Chợ | Facebook

Liên Minh Trái Đất: chỉ trao đổi kỹ thuật và tâm sự nghề. ko mua bán

Liên Minh Trái Đất | Facebook

Khi có thời gian cập nhật web sẽ thông báo tại đây.